Wie zijn we?

De Belgische RPG-vereniging

De Belgische RPG-vereniging streeft drie grote doelen na:

 

 • De “RPG”-methode bij dokters, kinesitherapeuten en het grote publiek promoten, en dit via lezingen, artikels, congressen en deze website.
 • RPG-opleidingen organiseren met als enige doel goed opgeleide therapeuten te vormen bij wie patiënten terechtkunnen voor een kwaliteitsvolle behandeling.
 • Het wetenschappelijk onderzoek verder zetten, omkaderd door verslagen over RPG.

Voorstelling van de raad van bestuur van de vzw

De raad van bestuur bestaat uit zes vrijwilligers.

 

 • Josiane Courtois (Voorzitster)
 • Muriel André (Vicevoorzitster)
 • Myriam Ongenaed (Penningmeesteres)
 • Louise Dayez (Secretaresse)
 • Laurence Willemyns
 • François Mercier
 • Geoffrey Grégoire
 • Laura Danhier

Lid worden

Alle kinesitherapeuten met een RPG-opleiding kunnen lid worden van de vzw. De enige voorwaarde is dat ze de jaarlijkse bijdrage betalen. Op die manier steunen ze de vereniging, worden ze opgenomen in de lijst met therapeuten op deze website en worden ze op de hoogte gehouden van alles wat met RPG te maken heeft (opleidingen, lezingen, nieuwigheden, …).

 

Jaarlijkse bijdrage:

De bijdrage bedraagt € 120 per kalenderjaar, te betalen op de rekening van de vzw, met de vermelding “bijdrage + jaar van bijdrage + naam en voornaam”.

 

Bankgegevens:

IBAN: BE87 3701 0726 3394

BIC : BBRUBEBB